دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
 En
پرتال استانداری
محمد اعتمادی
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
شماره تلفن دفتر: 33610564

Bazrasi@hormozgan.ir  : پست الکترونیک دفتر

 

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

1.      ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات.

2.      هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

3.      ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

4.      تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری.

5.      انجام بازرسی های موردی از دستگاههای اجرایی با دستور مقامات مافوق.

6.      انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

7.      تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مرجع ذیربط.

8.      بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.

9.      بررسی و اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه(فرمانداری ها، بخشداری ها) و ارایه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

10.  عضویت و شرکت در جلسات، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقا سلامت اداری، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم اربا رجوع.

11.  تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.

12.  طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

13.  معاضدت قضایی( اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

14.  همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.

15.  انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته.

آدرس : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت - استانداری هرمزگان
تلفن تماس : ۳۱ - ۳۳۶۱۰۵۳۰ - ۰۷۶
کدپستی : ۷۹۱۶۸۱۳۴۹۵
شماره فکس : ۴ - ۳۳۶۱۰۴۶۳ - ۰۷۶
شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۷۶۱
آدرس الکترونیکی : info@hormozgan.ir
آخرین بروز رسانی: 1401/12/29
بازدید امروز: 1394 | تعداد کل بازدیدکنندگان: 9783683 | تعداد بازدیدکنندگان آنلاین: 2