دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١
 En
پرتال استانداری
معاون هماهنگی امور اقتصادی
شماره تلفن دفتر: 33610510
معاونت هماهنگی امور اقتصادی

 
1.       هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی جهت توسعه سرمایه گذاری استان با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت ها و ظرفیت های استان.
 
2.       نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های کلان توسعه سرمایه گذاری با استناد به قوانین و اسناد بالادستی و قابلیت ها و ظرفیت های استان.
 
3.       پایش برنامه ها و فعالیت های اقتصادی استان در بخش های مختلف.
 
4.       مدیریت و هماهنگی امور مربوط به ایجاد و راه اندازی بازارچه های مرزی و راهبری و هدایت آن در استان های مرزی.
 
5.       هدایت و راهبری امور مربوط به سهمیه تعاونی های مرز نشین.
 
6.       انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط در امور مربوط به سیاست های پولی و اقتصادی استان ها از جمله: پولشویی، صندوق های توسعه ای، صادرات غیر نفتی، تدابیر ویژه اقتصادی و رفع موانع و مشکلات فراروی تولید و اشتغال.
 
7.       بسترسازی و هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری توسط کارآفرینان داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت جذب تجار و سرمایه گذاران خارجی به ویژه همسایگان مرزی.
 
8.       پیگیری برای انجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های استان در امر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید و توسعه متوازن.
 
9.       ایجاد هماهنگی لازم در امر مراودت و مبادلات اقتصادی استان با کشورهای همسایه و هدف در نشست های منطقه ای.
 
10.   نظارت عالیه و اعمال هماهنگی در فعالیت های اقتصادی استان.
 
11.   پیگیری و هماهنگی فعالیت ها و برنامه های توسعه اشتغال استان.
 
12.   انجام هماهنگی های لازم در خصوص نحوه اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال.
 
13.   نظارت بر چگونگی تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و پیگیری امور مرتبط با ستاد تنظیم بازار.
 
14.   انجام هماهنگی های لازم بین دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی استان.
 
15.   مشارکت در کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی، همایش های فرصت های سرمایه گذاری و سایر موارد به منظور توسعه مراودات و مبادلات تجاری استان.
 
16.   هماهنگی و پیگیری به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای تشکیل نمایشگاه های برون مرزی استان با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی.
 
17.   نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های امور اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.
 
18.   نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
 
19.   انعکاس نارسایی و مشکلات استانداری و واحدهای تابعه در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط.
 
20.   اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشزیفات مربوط به بکارگیری، جذب، استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
 
21.   نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری براساس قوانین و مقررات.
 
22.   نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه.
 
23.   نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات مربوطه.
 
24.   نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداری.
 
25.   نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی( اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه براساس برنامه های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.
 
26.   نظارت بر امور مربوط به توانمند سازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح.
 
27.   نظارت بر امور مربوط به تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت بر آموزش بسته های مذکور به منظور تسهیل فعالیت استانداری و احدهای تابعه.
 
28.   نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و مصوبات شورای اداری استان.
 
29.   نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 
30.   مسولیت شبکه ارتباطی دولت در استان.
 
31.   نظارت بر نحوه اجرای برنامه های اصلاحات نظام اداری در سطح استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.
 
32.   نظارت بر اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداری و واحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت بر امور توسعه فناوری آن ها.
 
33.   نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی استانداری و احدهای تابعه در چارچوب سیاست های ابلاغی.
 
34.   نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روش های انجام کار.
 
35.   تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست های سازمانی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 
36.   نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.
 
37.   نظارت بر نحوه اجرای روش ها و رویه های اختصاصی و عمومی استانداری و احدهای تابعه براساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور.
 
38.   نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وری استانداری و واحدهای تابعه.
 
39.   نظارت بر چگونگی انجام آیین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار مربوط به استانداری و واحدهای تابعه.
 
40.   اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری در ستاد استانداری، واحدهای تابعه و وابسته.
 
41.   نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
آدرس : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت - استانداری هرمزگان
تلفن تماس : ۳۱ - ۳۳۶۱۰۵۳۰ - ۰۷۶
کدپستی : ۷۹۱۶۸۱۳۴۹۵
شماره فکس : ۴ - ۳۳۶۱۰۴۶۳ - ۰۷۶
شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۷۶۱
آدرس الکترونیکی : info@hormozgan.ir
آخرین بروز رسانی: 1401/12/29
بازدید امروز: 1436 | تعداد کل بازدیدکنندگان: 9783725 | تعداد بازدیدکنندگان آنلاین: 3