سه شنبه ٠٥ مهر ١٤٠١

اسامی خبرنگاران حوزه استانداری ( از طریق مدیران مسئول به استانداری معرفی شدند )

  
ردیف


نام ونام خانوادگی رسانه سمت
 1 فاطمه درویش پور روزنامه دریای اندیشه خبرنگار    
 2  مجتبی ناصری بازیاری  روزنامه دریای اندیشه  خبرنگار
 3  آنا رام  روزنامه صبح ساحل خبرنگار
 4  سید علی هاشمی روزنامه صبح ساحل  عکاس
 5  زینب نورالدینی  روزنامه ندای هرمزگان  خبرنگار
 6  کاظم گلخنی نو بندگانی روزنامه ندای هرمزگان  عکاس
 7  علی زارعی چاه خرگی روزنامه دریا خبرنگار
 8  زهرا شاکرمی  خبرگزاری موج
 مدیر مسئول
 9  محمد امین عالی پور  خبرگزاری تسنیم  سرپرست خبرگزاری تسنیم
 10  زهره کرمی  نشریه الکترونیک بر خط آوای دریا   مدیر مسئول
 11  کاظم محمدیان  خبرگزاری برنا  خبرنگار
 12  مرتضی غریبی
 نشریه الکترونیک بر خط  آوای دریا  قائم مقام مدیر مسئول
 13  حسین فریدونی  پایگاه خبری صدف نیوز  سردبیر
 14  مهدی خسروی  پایگاه خبری جنوب ایران  خبرنگار
 15  سعید پیشوایی  پایگاه خبری جنوب ایران  خبرنگار
 16  محمد ذاکری  پایگاه خبری هرمز  خبرنگار
 17  محمد امین طاهری
پایگاه خبری هرمز  عکاس
 18  آرزو محمدی  بادگیر نیوز  خبرنگار و عکاس
 19  بابک پارسا  پایگاه خبری صدای گامبرون  خبرنگار
 20  امیر بردبار  پایگاه اطلاع رسانی هرمزگان امروز  سردبیر
 21  فرهاد خادمی    تصویر بردار
 22  نعمت روز پیکر  پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان  خبرنگار
 23  محمد کمالی باغستانی   هفته نامه آوای شرجی  خبرنگار
 24  فرزانه رضایی تازیانی
 هفته نامه مرجان  خبرنگار
 25  فاطمه رضایی تازیانی  هفته نامه صبح هرمزگان  خبرنگار
 26  فاطمه کشاورز   هفته نامه نگاه روز  خبرنگار
 27  آزاد کوئیک  هفته نامه سرای وطن  خبرنگار
 28  سلمان دهقانی فارغانی  هفته نامه پیک هرمزگان  خبرنگار
 29  مرضیه اکبری  هفته نامه  صدف خلیج فارس خبرنگار
 30  افسانه سالاری  هفته نامه  دلفین  خبرنگار
 31 سعید قادری هفته نامه  دلفین خبرنگار
 32  حسن زارعی
 هفته نامه گابریک خبرنگار
 33 ارینب زارعی هفته نامه گابریک  
 34  صغری خاندل
 دو هفته نامه اقتصاد جنوب خبرنگار
 35  حدیث امیری   هفته نامه جنوب ایران خبرنگار
 36  حسین درویشی  دیوانمراد دوهفته نامه شهسواران جنوب  مدیر مسئول
 37  مرضیه احمدی دوهفته نامه شهسواران جنوب  خبرنگار
 38  صدیقه باوقار  نشریه نگین بندر خبرنگار
 39  عصمت پور عباسی  هفته نامه  لوار جنوب خبرنگار
 40  حمید آدینه   روزنامه سراسری تجارت
خبرنگار
 41  معصومه اکبری  روزنامه سراسری  حمایت خبرنگار
 42  ماریا نظری  روزنامه سراسری راه مردم
خبرنگار
 43  میترا نظری  روزنامه مردم سالاری  خبرنگار
 44  سمیره نیکوند  روزنامه سراسری شرق
خبرنگار
 45  کلثوم حسینی زاده
 روزنامه سراسری  نوآوران
خبرنگار
 46  سمیه اکبری  روزنامه سراسری اخبار صنعت خبرنگار
 47  لیلا فرهادی  روزنامه سراسری دنیای جوانان
خبرنگار
 48  سیده سکینه محبی  روزنامه سراسری عصر ایرانیان
خبرنگار
 49  طاهره پرویزی
 روزنامه  سراسری آرمان خبرنگار
 50  موسی اکبری  روزنامه سراسری کار و کارگر
خبرنگار
 51  جمیله دبیری نیا  روزنامه سراسری ابتکار خبرنگار
 52  سمیه عباسی  روزنامه  سراسری کائنات  خبرنگار
 53  سمانه کمالی باغستانی  روزنامه  سراسری رویش ملت خبرنگار
 54  رویا حسینی زاده هرمودری  روزنامه سراسری وطن امروز خبرنگار
 55  سعید پور باقری  روزنامه سراسری فرصت امروز خبرنگار
 56  اشرف پور باقری  روزنامه سراسری سخن امروز خبرنگار
 57  سمانه باقرزاده  روزنامه سراسری ثروت خبرنگار
 58  آیناز جهانگیری  روزنامه سراسری اتحاد ملت خبرنگار
 59   شهین صادقی  روزنامه سراسری کیهان خبرنگار
 60  یاسمین شرفی  روزنامه  سراسری کارون خبرنگار
 61  حسن صالحی زاده  روزنامه سراسری سایه خبرنگار
 62  شایسته سحی زاده  روزنامه سراسری  عصر اقتصاد خبرنگار
 63  منا رازمند  روزنامه سراسری اقتصاد  مردم خبرنگار
 64  خاتون رئیسی مینابی  روزنامه  سراسری کلید خبرنگار

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1401/07/04

استان هرمزگان

ااستان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندرعباس است و 13 شهرستان، 40 بخش، 45 شهر و 1277 روستا دارد.